MÁY PHÂN LY – CLASSIFYING Archive

MÁY PHÂN LY STRATOPLEX® ASP

Máy phân ly khí nén Stratoplex là loại máy phân ly với giá cả phù hợp với ngân quỹ cho bột với độ mịn từ trung bình đến siêu …

MÁY PHÂN LY MICRON® MS

Máy phân ly Micron là loại máy phân ly khí mạnh trong phạm vi độ mịn trung bình ở mức lưu lượng cao. MÁY PHÂN LY MICRON MSPhân ly …

MÁY PHÂN LY VENTOPLEX® C

Tích hợp phân ly khí tuần hoàn cho phạm vi độ mịn cao.Phạm vi độ mịn trong khoảng d97 = 32 µm – 200 µm. CHỨC NĂNGMáy phân ly …

MÁY PHÂN LY MULTI-PLEX® MZM VÀ MZF

Alpine cung cấp các máy phân ly zigzag với 2 thiết kế: MZM và MZF. Mỗi thiết kế phù hợp với nhiều cỡ máy từ phân ly ống đơn …

MÁY PHÂN LY – CLASSIFYING

Kể từ khi giới thiệu ra thị trường máy phân ly MP Mikroplex dạng bánh răng trục đối vào năm 1948, Alpine đã tiếp nối phát triển và sản …