MÁY TRỘN Archive

MÁY TRỘN HOSOKAWA MICRON

Nguyễn Vinh và Hosokawa Micron cùng nhau cung cấp một loạt các thiết bị và công nghệ trộn cải tiến cho bột, bột nhão, bột lỏng và chất lỏng. Công nghệ trộn của chúng tôi …