CÔNG NGHIỆP TÁI CHẾ

Nhu cầu về các hệ thống tái chế để tái chế cổ điển các vật liệu có thể tái sử dụng cũng như tái chế trong nhà đang gia tăng. Hosokawa Alpine là một công ty lớn trên thị trường với các giải pháp đa dạng để tái chế hiệu quả chất thải sản xuất như một phần của mạch nguyên liệu khép kín. Danh mục đầu tư bao gồm thiết kế và sản xuất các hệ thống và máy móc hoàn chỉnh cho các nhiệm vụ tái chế khô. Bí quyết âm thanh và nhiều năm kinh nghiệm tạo nền tảng cho các máy móc, hệ thống và giải pháp quy trình tinh vi.

ỨNG DỤNG

Tái chế cáp phế liệu
Tái chế rác thải thực phẩm gia đình
Tái chế vật liệu tổng hợp
Tái chế vật liệu đùn
Cao su tái chế
Sắp có:

Tái chế khuôn nhựa