ỨNG DỤNG NGÀNH MỸ PHẨM

Categories: MỸ PHẨM
No Comments

Hosokawa Micron là công ty đi đầu trong việc cung cấp thiết bị cho ngành mỹ phẩm đáng tin cậy, dễ vận hành và làm sạch. Với hàng nghìn công trình lắp đặt trên khắp thế giới, Hosokawa có đủ chuyên môn để giải quyết mọi nhu cầu xử lý. Chúng tôi cung cấp thiết bị, thiết kế hệ thống và kỹ thuật để giảm kích thước, phân loại, trộn và trộn, làm khô, chiết rót và cân cho các ứng dụng ngăn chặn cao. Dưới đây là một số vật liệu và quy trình phổ biến mà kinh nghiệm của chúng tôi đã được chứng minh.

 

Các vật liệu trong ngành mỹ phẩm mà chúng tôi cung cấp : Máy nghiền bột Ascorbic Acid, Máy nghiền bột Calcium Carbonate, Máy nghiền bột Carbon Black, Máy nghiền bột Carmine/Cochineal, Máy nghiền bột Carrageen, Máy nghiền bột Cellulose, Máy nghiền bột Collagen, Máy nghiền bột Corn Starch, Máy nghiền bột Diatomaceous Earth, Máy nghiền bột Fumaric Acid, Máy nghiền bột Gelatin, Máy nghiền bột Hydroxyethyl Cellulose, Máy nghiền bột Hydroxypropyl Cellulose, Máy nghiền bột Iron Oxide, Máy nghiền bột Kaolin, Máy nghiền bột Magnesium Aluminum Silicate, Máy nghiền bột Magnesium Hydroxide, Máy nghiền bột Malic Acid, Máy nghiền bột Methyl Cellulose, Máy nghiền bột Mica, Máy nghiền bột PAEK, PEEK, Máy nghiền bột Phosphates, Máy nghiền bột Pigments, Máy nghiền bột Polysorbate, Máy nghiền bột Polystyrene, Polymide, Máy nghiền bột Potato Starch, Máy nghiền bột Salt, Máy nghiền bột Silica, Máy nghiền bột Sodium Hydroxide, Máy nghiền bột Talc Milling, Máy nghiền bột Titanium Dioxide, Máy nghiền bột Tri-Calcium Citrate, Máy nghiền bột Tri Calcium Phosphate, Máy nghiền bột Wax, Máy nghiền bột Zinc Oxide, Máy nghiền bột Zinc Stearate,

Your Thoughts