ỨNG DỤNG NGÀNH HÓA CHẤT

Categories: HÓA CHẤT
No Comments

Hosokawa Micron Powder Systems cung cấp cho ngành công nghiệp hóa chất các thiết bị xử lý chính xác và đáng tin cậy. Với hàng nghìn công trình lắp đặt trên khắp thế giới, Hosokawa có khả năng giải quyết mọi nhu cầu xử lý của khách hàng. Chúng tôi cung cấp thiết bị, thiết kế hệ thống và kỹ thuật để giảm kích thước, phân loại, trộn và trộn, làm khô, chiết rót và cân cho các ứng dụng ngăn chặn cao. Dưới đây là một số vật liệu và quy trình phổ biến mà kinh nghiệm của chúng tôi đã được chứng minh:

Giảm kích cỡ hạt – Phân ly – Trộn & khuấy – Tạo hạt – Sấy khô – Thiết bị thí nghiệm hóa chất & Thiết bị phân tích – Kiểm soát ô nhiễm và cách ly

Danh sách các nguyên vật liệu ứng dụng ngành hóa chất:

Abrasives Acids Activated Carbon Agrochemicals Aluminum Hydroxide Cable Scrap Carbon Black Catalyst Coating & Preparation Cellulose Cellulose and celluloid Ceramic pigments Chemically derived fibers Chemical Salts Color Mixtures Detergents Dyestuff E-PVC Explosives Fertilizer Flue Gas Desulfurization Lithium Carbonate & Compounds Magnesium Hydroxide Methyl cellulose Mixing Plastics Natural Rubber PAEK, PEEK PE, PP, polyamide Phosphates Pigments Plastics Polyacrylate Polyethylene & polypropylene Polymers – PP, HDPE, PC, PVC, TPU, PA, PEEK, LCP, EVA, PS & more Polystyrene, polyamide Polyurethane Powder Coatings Proppants (Ceramic) PVC Recycled material Recycling of Toner Fines Silica Silicone Synthetic Resin Synthetic Rubber TCCA – Compaction of Trichloroisocyanuric Acid Tire Pyrolysis Toner Wax 3D Printing Materials

Chất mài mòn ,Axit, Than hoạt tính, Hóa chất nông nghiệp ,Nhôm hydroxit, Phế liệu cáp Muội than Lớp phủ & Chuẩn bị chất xúc tác Xenlulo Xenluloza và xenlulozo Bột màu gốm Sợi có nguồn gốc hóa học Muối hóa học Hỗn hợp màu Chất tẩy rửa Thuốc nhuộm E-PVC Chất nổ Phân bón Khử lưu huỳnh khí thải Lithium Carbonate & Hợp chất Magie Hydroxit Xenluloza metyl Trộn nhựa Cao su tự nhiên PAEK, PEEK PE, PP, polyamide Phốt phát Sắc tố Chất dẻo Polyacrylate Polyethylene và polypropylene Polyme – PP, HDPE, PC, PVC, TPU, PA, PEEK, LCP, EVA, PS, v.v. Polystyrene, polyamide Polyurethane Sơn tĩnh điện Proppants (Gốm) PVC Vật liệu tái chế Tái chế mực phạt Silica Silicone Nhựa tổng hợp Cao su tổng hợp TCCA – Sự nén của Axit Trichloroisocyanuric Nhiệt phân lốp Toner Sáp Vật liệu in 3D

Máy nghiền bột Abrasives, Máy nghiền bột Acids, Máy nghiền bột Activated Carbon, Máy nghiền bột Agrochemicals, Máy nghiền bột Aluminum Hydroxide, Máy nghiền bột Cable Scrap, Máy nghiền bột Carbon Black, Máy nghiền bột Catalyst Coating & Preparation, Máy nghiền bột Cellulose, Máy nghiền bột Cellulose and celluloid, Máy nghiền bột Ceramic pigments, Máy nghiền bột Chemically derived fibers, Máy nghiền bột Chemical Salts, Máy nghiền bột Color Mixtures, Máy nghiền bột Detergents, Máy nghiền bột Dyestuff, Máy nghiền bột E-PVC, Máy nghiền bột Explosives, Máy nghiền bột Fertilizer, Máy nghiền bột Flue Gas Desulfurization, Máy nghiền bột Lithium Carbonate & Compounds, Máy nghiền bột Magnesium Hydroxide, Máy nghiền bột Methyl cellulose, Máy nghiền bột Mixing Plastics, Máy nghiền bột Natural Rubber, Máy nghiền bột PAEK, PEEK, Máy nghiền bột PE, PP, polyamide, Máy nghiền bột Phosphates, Máy nghiền bột Pigments, Máy nghiền bột Plastics, Máy nghiền bột Polyacrylate, Máy nghiền bột Polyethylene & polypropylene, Máy nghiền bột Polymers – PP, HDPE, PC, PVC, TPU, PA, PEEK, LCP, EVA, PS & more, Máy nghiền bột Polystyrene, polyamide, Máy nghiền bột Polyurethane, Máy nghiền bột Powder Coatings, Máy nghiền bột Proppants (Ceramic), Máy nghiền bột PVC, Máy nghiền bột Recycled material, Máy nghiền bột Recycling of Toner Fines, Máy nghiền bột Silica, Máy nghiền bột Silicone, Máy nghiền bột Synthetic Resin, Máy nghiền bột Synthetic Rubber, Máy nghiền bột TCCA – Compaction of Trichloroisocyanuric Acid, Máy nghiền bột Tire Pyrolysis, Máy nghiền bột Toner, Máy nghiền bột Wax, Máy nghiền bột 3D Printing Materials,

Your Thoughts